A kategóriára az MNB által engedélyezett vagy nyilvántartásba vett pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek jelentkezését várjuk.

A nevezés előfeltétele zöldstratégia és fenntarthatósági riport megléte, ezekről egy szöveges összefoglalót várunk (max. 6000 karakter szóközökkel együtt). A pályázat tárgya lehet külső, ügyélközpontú termék/szolgáltatás fejlesztése, vagy belső (folyamatok, rendszerbeli, ingatlanban, alkalmazottak környezettudatossága, stb.) fejlesztés.

A pályázati anyagban a következők bemutatását várjuk:

1) A zöldstratégiáról

 • A zöldstratégia/program legfontosabb sarokkövei: milyen szempontok mentén tervezték meg azt, milyen célokat fogalmaztak meg, és ezeket mikor szeretnék elérni.
 • A megvalósítás fázisai. (Jelenleg hol tart a program.)
 • Milyen változást, fejlődést tapasztaltak a programot megelőző időszakhoz képest.
 • A program kommunikációjának módja, eszközei és célcsoportja.

 
2) A konkrét pályázott termék/szolgáltatás/eseményről:

 • A hosszú távú zöldstratégia kifejtése mellett várjuk a konkrét projekt leírását, annak szerves illeszkedését a zöldstratégiába, külön részletezve annak kreativitását, újszerűségét, létrejöttének hátterét, és hatását a célcsoport és a szektor körében.

A pályázat beadásának előfeltétele, hogy a pénzintézet rendelkezzen zöldstratégiával és fenntarthatósági riporttal.

 • Abszolút érték, hosszútávú stratégia, karbonlábnyom
  1. Kérjük, hogy egy maximum 3 oldalas dokumentumban foglalják össze a stratégiát, annak célját és a megvalósítási folyamatot (Sustainable-related disclosures/report, ESG zöld része, zöld stratégia).
  2. Amennyiben készült, karbonlábnyom mérés beadása (scope 1, scope 2, scope 3).
  3. Hogyan változott a karbonlábnyom az előző időszakokhoz képest?
  4. A korábbi évekhez képest mennyire fejlődött, épült be a zöld gondolkodás a szervezetbe?
 • Az adott évben bevezetett szolgáltatás vagy program.
  1. Milyen új fenntartható szolgáltatásokat vezetett be? Hogyan hatottak ezek a pénzintézet működésére?
  2. Milyen a kollégákat megmozgató fenntarthatósági intézkedések kerültek bevezetésre?
  3. Mennyire illeszthető bele a zöld stratégiába, mennyire tűnik átgondolt, jól felépítettnek?
 • Hatás.
  1. Mennyire jelentős a pozitív hatása a környezetre?
  2. Mennyire jelentős a szemléletformáló hatása a bankszektorra, más szektorokra, beszállítókra vagy az ügyfelekre?
  3. Mennyire jelentős a beruházás a fejlesztés/új szolgáltatás bevezetésére?
 • Innováció.
  1. Mennyire újszerű/kreatív az ötlet?
  2. Mennyire volt kreatív az elért eredmény/esemény kommunikációja?
 • Jenei Attila

  Üzletágvezető

  Denkstatt Hungary Kft.

  A Denkstatt Hungary üzletágvezetője, környezetmérnök, klíma- és környezetvédelmi szakember, a GRI által minősített G4 specialista. Több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik környezetvédelmi, és fenntarthatósági tanácsadásban vállalti ügyfelek számára különféle iparágakban. Számos vállalat dekarbonizációs törekvését és ESG teljesítményének javítását támogatja környezetvédelmi és fenntarthatósági stratégiák, és programok kialakításával.

 • Lukács Ákos

  Üzletágvezető

  Deloitte

  2016 óta a Deloitte Fenntarthatóság és klímaváltozás üzletágának vezetője. Ezt megelőzően 4 éven át vezette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztályát. Munkássága során számos klímaváltozáshoz, megújuló energiákhoz, mezőgazdasághoz és élelmiszeriparhoz kapcsolódó tanácsadói projekteket vezetett, valamint jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a klímaváltozáshoz kapcsolódó közvetlen uniós támogatások, a fenntartható pénzügyi stratégiák és termékek, a zöld kötvény kibocsátás és ESG minősítés terén.

 • Harangozó Gábor

  Habilitált egyetemi docens

  Budapesti Corvinus Egyetem

  2002 óta dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetemen, jelenleg egyetemi docensként tevékenykedik a Vállalatgazdaságtan Intézetben. Szakterülete a környezeti és fenntarthatósági menedzsment. Oktatási tevékenysége mellett a tágabb területen számos kutatási projektben vett, illetve vesz részt. Oktatási és kutatási tevékenységével jelentősen hozzájárul a gazdaság és a társadalom fenntarthatóbbá válásához.

 • Hankó Gergely

  Ügyvezető igazgató

  Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

  15 éve dolgozik a környezetvédelem és a fenntarthatóság területén. Természetvédelmi mérnök, közgazdász, a PET Kupa projektvezetője. Főiskolásként a hulladékelhagyás elleni küzdelemmel indult a pályafutása, aminek köszönhetően évekig Magyarország hulladékcsökkentését és szelektív hulladékgyűjtését népszerűsítő programjain dolgozhatott. 2018 óta, a zöldipar képviselőjeként a magyar környezetvédelmi cégeket és szervezeteket segíti, illetve a nagyvállalatok és döntéshozók szemléletformálásán dolgozik. Célja a körforgásos gazdaságra való átállást felgyorsítani.

A kategóriában minden pályázó egy nevezést adhat le.

A verseny során a kategóriában az első három helyezettet díjazzuk.

Olyan megoldásokat, akciókat várunk, amelyek 2021. november 15-ig elindultak és a pályázat évében (2021-ben) volt hatásuk Magyarországon.

Bővebb információ és az egyes kategóriák részletes leírása 2021. június 1. után lesz elérhető a verseny oldalán.

A pályázatokat 2021. november 15-ig várjuk a www.evbankja.hu honlapon.

Kovács Szabolcs
szabolcs.kovacs@mastercard.com
info@evbankja.hu